Βασικά λειτουργούν οι μύες από όλο το σώμα, ( χέρια, κορμός, ισχία ) έτσι δεν είναι δυνατόν να σου κάνω αναλυτική περιγραφή σε αυτό που ζητάς.