Κατ’ εμέ, κατά προτεραιότητα το σημαντικότερο είναι οι τροχοί, ο κεντρικός άξονας, τα υπόλοιπα περιφερικά ανταλλακτικά και τέλος το σκελετό.