Ο πόνος στη μέση μπορεί να προέρχεται και από αιτίες έξω από την κολύμβηση , πχ. Να κρύωσες έξω από το νερό, λάθος στάση σώματος στο γραφείο, μια επιπόλαιη κίνηση κτλ. Ένας πολύ καλός χρόνος από κολυμβητές σ’ αυτή την απόσταση είναι περίπου 1:02΄