Θα πρέπει να ξεκινήσεις κάνοντας 3-4 φορές την εβδομάδα για 20-30 λεπτά σε πολύ άνετη ένταση ( ας πούμε να σου επιτρέπει να συνομιλείς ) και σταδιακά στη διάρκεια του χρόνου να αυξάνεις την διάρκεια και την συχνότητα της άσκησης.