Και τα δυο έχουν την ίδια λειτουργία, στο ελλειπτικό καταναλώνεις περισσότερη ενέργεια αλλά λόγο της μορφής του δεν μπορείς να κάνεις όση ώρα κάνεις στο ποδήλατο. Έτσι το αποτέλεσμα είναι σχεδόν το ίδιο.