Κάποτε λέγανε ότι βοηθάει στην αποκατάσταση αλλά τελευταίες έρευνες έχουν δείξει ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά στην απόδοση κατά την λήψη της ή χωρίς.