Τρέξιμο μπορείς να κάνεις σε μαλακές επιφάνειες αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να νοιώσεις πόνο από τη στιγμή που υπάρχει η παραπάνω διάγνωση. Το πιο ασφαλές από τα αθλήματα είναι η κολύμβηση.