Αγαπητέ Χρήστο, θα πρέπει να κάνει διάγνωση κάποιος ορθοπεδικός για να δει την σοβαρότητα της κατάστασης, από εκεί και πέρα ο χρόνος αποκατάστασης εξαρτάτε από τον βαθμό του τραύματος. Η πρώτη αντιμετώπιση πάντως είναι αποχή και ξεκούραση και πάγος.