Πιστεύω πως είναι εφικτό και μπορεί να γίνει κυρίως με την βοήθεια της άσκησης σε όσο αργό ρυθμό κι αν γίνεται. Ειδικά στην αρχή που η φυσική σου κατάσταση δεν θα σου επιτρέπει για μεγαλύτερη διάρκεια η συχνή, δηλαδή και δυο φορές την ημέρα, από 20 λεπτά άσκηση θα έχει πολύ ευεργετικά αποτελέσματα.