Γιάννη, πράγματι είναι πολύ καλή επιλογή και στο λέω από προσωπική μου εμπειρία κατά την προετοιμασία μου για το Σίδνεϋ. Θα πρέπει να την χρησιμοποιήσεις πάνω από τρεις εβδομάδες με ιδανικό χρόνο χρήσεις 5-6 εβδομάδες. Τα ευεργετικά αποτελέσματα διαρκούν με φθίνουσα πορεία για 3-6 εβδομάδες. Μετά θα πρέπει να ξανακάνεις κύκλο προπόνησης με την τέντα σε συνθήκες υψομέτρου, θέλει προσοχή όμως γιατί συνιστάτε 2-3 φορές στον ετήσιο κύκλο.
Η συνεχείς χρήση μπορεί να επιφέρει χρόνια κόπωση.