Αρχικά μεγάλη σημασία παίζει η ηλικία σου, αν ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή σου ίσως μπορεί να γίνει με αλτικές ασκήσεις, αλλά θα πρέπει να παρακολουθείσαι από προπονητή για να μην τραυματιστείς. Κι αυτό όμως θα έχει πολύ περιορισμένα αποτελέσματα αφού το ύψος καθορίζεται από κληρονομικούς παράγοντες.