Εξαρτάτε από το πώς το έχεις κάνει ως τώρα, δηλ. χωρίς ιδιαίτερη προπόνηση, με πολύ προπόνηση, κτλ; όπως στα παραπάνω επίσης παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και τα φυσικά σου προσόντα, που αφότου έχεις είδη τόσο μεγάλο άλμα μάλλον τα έχεις.