Θα πρέπει να κάνεις βάρη με μεγάλες επιβαρύνσεις αλλά συγχρόνως να ακολουθήσεις και μια σωστή διατροφή που θα σε υποστηρίξει σωστά σ’ αυτό που θέλεις να κάνεις. Οι συμβουλές κάποιου διατροφολόγου θα σε βοηθούσαν πολύ.