Δεν είπε κανείς ότι για την ενδυνάμωση μιας μυϊκής ομάδας χρειάζονται πολλές ασκήσεις. Εγώ στους αθλητές μου δουλεύω μια, το πολύ δυο ασκήσεις για κάθε μυϊκή ομάδα ( με εξαίρεση τον κορμό ). Το ποσοστό φθίνει λόγο της κόπωσης που έρχεται από την εκτέλεση της άσκησης. Γι αυτό το λόγο πολύ σημαντικό ρόλο στις επαναλήψεις για μέγιστη δύναμη παίζει η αποκατάσταση.