Πάγο 2-3 φορές την ημέρα από 10 λεπτά, ενδυνάμωση τετρακεφάλων με βάρη και με ασκήσεις ισορροπίας. Επίσης καλό είναι να αποφεύγεται για μεγάλο χρονικό διάστημα να μένουν τα πόδια λυγισμένα.