Χρόνια πολλά, το συνηθισμένο τεστ είναι, μετά από ένα καλό ζέσταμα να τρέξεις σε μέγιστη προσπάθεια 1200 μ. και στα τελευταία 300 μ. να τα δώσεις όλα. Η μέγιστη τιμή είναι αυτό που θέλεις.