Αγαπητέ φίλε/η, θα πρέπει να κάνεις πάνω από τρεις φορές την εβδομάδα και με ιδανικό αριθμό προπονήσεων τις 5-6. Η διάρκεια των προπονήσεων θα πρέπει να είναι πάνω από 25 λεπτά και σταδιακά να αυξάνετε η διάρκεια μέχρι την ώρα. Η ένταση θα πρέπει να διατηρείτε σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, δηλ. μέχρι ένα ελαφρύ λαχάνιασμα ανεξάρτητα από το αν θα είναι τρέξιμο ή έντονο βάδισμα.