Νίκο, το τραμπολίνο είναι ένας πολύ καλός τρόπος άσκηση για την βελτίωση της φυσικής κατάστασης αλλά υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που η άσκηση γίνεται πιο ελεγχόμενα κι έτσι μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα.