Το θέμα του ύψους είναι καθαρά κληρονομικό, το πόσο, πότε και μέχρι πια ηλικία θα ψηλώσεις δεν το ξέρει κανείς. Πάντως στην ηλικία που βρίσκεσαι τώρα θεωρητικά η ανάπτυξη σου έχει ολοκληρωθεί.