Σας προτείνω σ’ αυτή την ηλικία να ακολουθήσει το πρόγραμμα κάποιου σωματείου ώστε να έχει την επίβλεψη προπονητή γιατί αυτές οι ασκήσεις είναι τεχνικά δύσκολες και θέλουν την επίβλεψη κάποιου ειδικού για την αποφυγή τραυματισμών και την σωστή εκτέλεσή τους.