Αγαπητή Μαρία η κολύμβηση και η ποδηλασία είναι πολύ καλές μορφές άσκησης αφού από την μια βοηθούν στην μέγιστη απώλεια του λίπους και από την άλλη δεν επιβαρύνουν καθόλου την μέση σου.