Αγαπητή Μαριάνα, από έρευνες που έχουν γίνει δεν έχει δείξει ότι η χρήση καρνιτήνης βοηθάει στην ενεργοποίηση περισσότερων λιπαρών οξέων στον οργανισμό και άρα απώλειας λίπους. Έτσι απόψή μου είναι πως δεν υπάρχει λόγος πρόσληψης.