Αγαπητέ Γιάννη, ειδικά για το συγκεκριμένο άθλημα κι εφόσον κάνει πρωταθλητισμό είναι απόλυτα φυσιολογικό. Το μόνο που μπορεί να συμβεί είναι κάποιος τραυματισμός λόγο της καταπόνησης ή επιπόλαιης κίνησης.