Δεν νομίζω πως έχει σχέση το ένα με το άλλο, η αρθροσκόπηση γίνεται πάντα ως τελευταία λύση και αφού δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με άλλον τρόπο. Εξάλλου η επιστήμη προσπαθεί να δώσει πάντα τις πιο εύκολες και ήπιες λύσεις.