Με το μεν πρώτο πρόγραμμα δουλεύεις την μέγιστη ισχύ αλλά είναι λίγο μια φορά την εβδομάδα, ενώ με το δεύτερο κάνεις απλώς μια διατήρηση γιατί δεν είναι αρκετό το ερέθισμα, είναι συχνό αλλά λίγο ανά προπόνηση.