Αρχικά ξεκούραση και αποχή από την προπόνηση και αν είναι σε προχωρημένο βαθμό ίσως να χρειάζεται και φαρμακευτική αγωγή, αυτό όμως θα πρέπει να σου το πει ο ορθοπεδικός μετά από εξέταση που θα σου κάνει για να διαπιστώσει το βαθμό της.