Βάζοντας κάτω από τα πόδια σου ένα σκαμνάκι και να βοηθάς με αυτά όσο χρειάζεται για να μειώσεις μ’ αυτό τον τρόπο την επιβάρυνση και να καταφέρεις τις επαναλήψεις που θέλεις.