Δυστυχώς δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα αφού το ύψος καθορίζεται από κληρονομικούς παράγοντες. Βοηθούν λίγο μόνο οι αλτικές ασκήσεις.