Αυτή η θεωρία ίσχυε την προηγούμενη δεκαετία, τα τελευταία χρόνια όμως έρευνες έχουν δείξει ότι δεν βοηθάν ιδιαίτερα αυτά τα σκευάσματα, ως εκ τούτου δεν συμφωνώ.