Είναι χρόνιοι τραυματισμοί αν πρόκειται για το μυϊκό σύστημα, τους συνδέσμους και τένοντες. Ή ϊογενείς καταστάσεις με παθολογικά αίτια.