Γενικά κάτι που εκφυλίζεται σημαίνει ότι χάνει τις ιδιότητες του ( χαρακτηριστικά του ). Θα σου πρότεινα να απευθυνθείς σε κάποιον ορθοπεδικό για να έχεις την σωστή απάντηση.