Χρόνια σου πολλά, νομίζω πως όλες οι εταιρίες που ασχολούνται με τον ποδηλατικό εξοπλισμό έχουν τέτοιου είδους καλύμματα, εγώ πάντως έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος με ένα ζευγάρι Jordanna.