Αγαπητέ Κυριάκο, κατ’ αρχήν να σας διορθώσω σχετικά με το όνομα, ονομάζομαι Βασίλης Κρόμμύδας, σχετικά με τα ερωτηματικά σας όλα τα τεστ που γίνονται αφορούν πάντα την δεδομένη στιγμή, με την VO2max μετράμε την ικανότητα του οργανισμού μεταφοράς του οξυγόνου στους εργαζόμενους μύες και καθορίζει το επίπεδο της φυσικής κατάστασης. Το αναερόβιο κατώφλι το προσδιορίζουμε για να γνωρίζουμε το σημείο που μπορεί να εργαστεί ο οργανισμός χωρίς οξειδώσεις και να παράγει καματογόνες ουσίες. Επίσης βοηθάει στο να καθορίσουμε τις ζώνες προπόνησης με βάση τους παλμούς ή την ταχύτητα από το τεστ που έχει είδη γίνει.