Οι δυο εβδομάδες που γυμνάζεσαι είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να αρχίσει να προσαρμόζετε ο μεταβολισμός σου στα καινούρια δεδομένα και να δεις αλλαγές. Τα πρώτα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται μετά την 3η- 4η εβδομάδα.