Παρατηρώντας μερικές από τις βασικές λειτουργίες όπως ώρες και ποιότητα του ύπνου, εφίδρωση κατά τον ύπνο, η όρεξη, το γενικό στρες και άγχος, τα νεύρα και οι πρωινοί παλμοί ηρεμίας είναι μερικές ενδείξεις που μπορούμε να διακρίνουμε αν έχει επέλθει σ’ έναν αθλητή υπερκόπωση.