Αρχικά, η αίσθηση δεν είναι η ίδια με την άσφαλτο, ιδιαίτερα σε σχέση με την ανηφόρα και δεύτερον, λόγο της φύσης του που δεν μπορείς να κάνεις τόση ώρα όσο στο δρόμο.