Πράγματι σου δίνει μεγαλύτερη επιλογή αλλά κυρίως έχεις πιο φυσική αίσθηση που πλησιάζει πιο πολύ με αυτή του δρόμου. Προτείνω να βαραίνεις από την ντίζα του εργομέτρου μόνο όταν σου έχουν τελειώσει τα πατήματα του ποδηλάτου.