Το καθ’ ένα έχει την δική του δυσκολία που είναι διαφορετική, εξαρτάτε από τον τύπο του αθλητή και τι του ταιριάζει περισσότερο. Σε ιδίου επιπέδου αθλητές πιστεύω πάντως πως το Σπάρταθλο καταπονεί περισσότερο τον ανθρώπινο οργανισμό λόγο της μεγαλύτερης διάρκειας και της μονόπλευρης καταπόνησης, ως εκ τούτου και ο τερματισμός είναι δυσκολότερος μέσα στα όρια.