Σε πρώτη φάση αυτό είναι βέβαιο μέχρι να υποχωρήσει ο πόνος, αν η ρήξη είναι μεγάλη τότε μόνο ο γιατρός είναι αυτός που ξέρει αν θα πρέπει να γίνει επέμβαση ή μια πιο συντηρητική αγωγή. Ότι από τα δυο όμως κι αν συμβεί είναι σίγουρο ότι θα μπορέσεις να επιστρέψεις στις δραστηριότητές έστω και σε πιο ήπιους ρυθμούς.