Όχι Κων/ νε δεν έχω να σε συμβουλέψω κάτι διαφορετικό αφού ο συνδυασμός σωστής διατροφής και άσκησης θα φέρει σίγουρα αποτελέσματα.