Αν είσαι άνδρας υπάρχει η πιθανότητα να ψηλώσεις λίγο ακόμα μιας και παρατηρείται μερικές φορές να υπάρχει ανάπτυξη μέχρι τα 23 έτη.