Αγαπητέ Γιώργο αυτό μπορείς να το πετύχεις είτε με κάποιο πολυόργανο όχι πολύ ακριβό, είτε με τις κλασικές ασκήσεις με τα παραδοσιακά βάρη. Επίσης μπορείς να χρησιμοποιήσεις και αντιστάσεις με λάστιχα.