Σημαίνει ότι το διάλειμμα είναι πιο αραιό, κατά συνέπεια απορροφάται ευκολότερα από τον οργανισμό. Το πλεονέκτημα που έχει είναι ότι μπορεί να εκλείψει τις στομαχικές διαταραχές το μειονέκτημα του ότι η πρόσληψη των ιχνοστοιχείων και αλάτων είναι μειωμένη.