Βραχυπρόθεσμα θα έχεις μια βελτίωση αλλά όχι μακροπρόθεσμα μιας και στη φυσιολογία του οργανισμού δεν θα υπάρχουν οι κατάλληλες προσαρμογές που θα υποστηρίξουν την περαιτέρω βελτίωση. Επίσης δεν θα έχει προηγηθεί η κατάλληλη υποστήριξη στο μυϊκό σου σύστημα για να αποφύγεις σοβαρούς ή επιπόλαιους τραυματισμούς.