Αγαπητέ Κώστα πράγματι συμβαίνει αυτό και γι αυτό είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν στην προπόνηση περίοδοι χαλάρωσης και ξεκούρασης.