Γενικά τα βάρη είναι καλό να γίνονται περιορισμένα και με συγκεκριμένο τρόπο σ’ αυτές τις ηλικίες. Ο πάγκος πάντως είναι από αυτές που δίνουν μια σχετική ασφάλεια.