Η αύξηση στην επιβάρυνση δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10% / εβδομ. επίσης θα πρότεινα να φορούσες κάποια παπούτσια που θα σου έδιναν έναν ελαφρύ πρηνισμό και ίσως να βοηθούσε και η γλουκοσαμίνη, ρώτα όμως τον ορθοπεδικό πρώτα.