Το σωστό νούμερο είναι το 56, η μέτρηση γίνεται άλλες φορές από κέντρο με κέντρο στον οριζόντιο σωλήνα κι άλλες από κέντρο με άκρη στον κάθετο σωλήνα, όπως και να είναι πάντως ανάλογα με το πώς μετράει η κάθε εταιρία θα σου δώσει το σωστό σκελετό ποδηλάτου.