Από την στιγμή που δεν έχεις κάποιον τραυματισμό, γυμνάζεσαι κανονικά και δεν είχες ποτέ προβλήματα με την καρδιά σου αρκεί να κάνεις μια γενική αίματος συν φεριτίνη, κι ένζυμα συκωτιού.