Αν πρόκειται με βάρη, τότε όλα τα γυμναστήρια έχουν συγκεκριμένα όργανα, αν πρόκειται για το σπίτι τότε τα ημικαθίσματα, οι προβολές και οι άρσεις σε μεγάλο σκαλοπάτι έχουν την καλύτερη δράση.